مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Gold - Unlimited space
UnlimitedGB Monthly Bandwidth
Host unlimited Domains
cPanel,MySQL,email,FTP
$1/Month
Silver - Unlimited space
UnlimitedGB Monthly Bandwidth
cPanel,MySQL,email,FTP
$1/Month
Starter - 1GB space
10GB Monthly Bandwidth
cPanel,MySQL,email,FTP
Host 1 Domain
$0.5/Month now


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.233.221.149) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution